loader image

За нас

„Софийски имоти” ЕАД

Седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Ген. Йосиф В. Гурко” № 12, ет.6

Дружеството е основано през 1995г. Притежава дългогодишен опит в стопанисването и управлението на движими и недвижими имоти, в т.ч. отдаването им под наем, извършването на проучвания и експертизи на инвестиционни проекти. Дружеството функционира и действа в съответствие с действащата „Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества” на СОС и Устава на „Софийски имоти” ЕАД.

a
„Софийски имоти” ЕАД разполага с опитен и утвърден екип от експерти и специалисти с изявен професионализъм в сферата на управление на недвижими имоти, управление на инвестиционни проекти, изготвяне на експертни оценки за определяне на продажна цена на недвижими имоти, както и определяне на месечна наемна цена.
01

Нашата мисия

Да постигаме добра рентабилност за нашия акционер – Столична община, като максимално ефективно управляваме наличните ресурси в условия на динамична пазарна среда. Стремежът ни е да създадем условия за успешно изпълнение на поставените бизнес цели. Целта ни е да бъдем лидер в управлението на общински имоти и инвестиционни проекти.

02

Нашата визия:

„Софийски имоти“ ЕАД е утвърдена, динамично развиваща се, компания за управление на имоти и инвестиционни проекти. „Софийски имоти“ ЕАД е ориентирана изцяло към изпълнение на политиките и програмите на Столична община. Ние управляваме портфолио от общински имоти и проекти като се стремим да заемем водеща позиция сред компаниите с подобен профил на българския пазар.

03

Нашите ценности:

- Законосъобразност
- Рационалност
- Ефективност
- Устойчивост
- Прозрачност и контрол
- Общуване
- Етичност

комплекс Възраждане - лого
Последвай ни
facebook instagram
MAKE A GENERAL ENQUIRY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis elit, sed do eiusmod tempor.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in
a
Get In Touch With Us Today

Welcome to Sagen, a modern platform perfect for showcasing your properties.

+585 889 996 96 sageninfo@gmail.com 184 Main Collins Street Victoria
fb tw in